Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

O WCSS

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS) to jednostka Politechniki Wrocławskiej działająca na rzecz środowiska naukowego jako partner technologiczny. Posiada szeroką ofertę IT dla podmiotów publicznych, współpracuje ze środowiskiem naukowym i biznesem, m.in. w zakresie dostępu do superkomputerów, maszyn wirtualnych, usług sieciowych i telekomunikacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa. Działając na styku nauki z przemysłem, koncentruje się też na badaniach naukowych i procesach badawczych.
Do zadań Centrum należą rozwój oraz utrzymanie infrastruktury obliczeniowej, usługowej i aplikacji naukowych, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie, rozwój i utrzymanie Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK), a także zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego organizacjom współpracującym.

WCSS prowadzi działalność badawczo-rozwojową dla regionu, kraju i Europy. Działania te obejmują obszary związane z rozwijaniem sieci komputerowych, systemów składowania danych, infrastruktur gridowych i HPC (ang. High Performance Computing), włączając aspekty bezpieczeństwa tych infrastruktur oraz badanie nowych technologii i optymalizację aplikacji naukowych. 

Centrum świadczy również usługi w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych. Działa w PIONIER CERT i EGI-CSIRT. Zasoby obliczeniowe i rozwiązania technologiczne WCSS wchodzą w skład polskich i europejskich infrastruktur badawczych, m.in. PLATON, EGI, E-SCIENCE.PL, KMD, PRACE, EuroHPC.

Jednostka realizuje również szereg szkoleń z zakresu swojej podstawowej działalności. Z usług dostarczanych przez WCSS korzystają uczelnie wyższe, instytuty badawcze, instytucje państwowe oraz inne podmioty publiczne i prywatne.

WCSS W LICZBACH

25+ lat działalności
157 firm, z którymi współpracowaliśmy
83 zrealizowane projekty
70 pracowników

Regulamin

Regulamin WCSS

KIEROWNICTWO I STRUKTURA

DYREKCJA WCSS

Dyrektor
Prof. dr hab. inż.
Tadeusz
Więckowski

Zastępca dyrektora

Zastępca dyrektora
mgr inż. Agnieszka
Szymańska-Kwiecień
71 320 39 21
Zastępca dyrektora
dr inż.
Mateusz
Tykierko
71 320 20 32

SEKCJA ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNA

KIEROWNIK
Elżbieta
Sadowska
71 320 20 18
inż.
Agnieszka
Kisiel
71 320 39 21
71 320 21 07
mgr
Monika
Kozera
71 320 39 21
71 320 39 67
mgr
Monika
Leszczyńska
71 320 20 33
mgr
Katarzyna
Stankiewicz
71 320 39 21
71 320 39 67
mgr
Agata
Wołodkiewicz
71 320 39 21
71 320 39 67

DZIAŁ USŁUG SIECIOWYCH

KIEROWNIK
inż.
Dorota
Sadowska
71 320 36 26
71 320 20 14
mgr inż.
Rashad
Al-Yawir
71 320 30 43
mgr inż.
Marcin
Bzdulski
71 320 36 31
mgr inż.
Arletta
Deniusz-Janik
tel. 71 320 30 43

Piotr
Dróżdż
71 320 20 14
inż.
Łukasz
Roznerski
71 320 30 43

DZIAŁ UTRZYMANIA SIECI

KIEROWNIK
mgr inż.
Damian
Wydymus
71 320 20 80

Waldemar
Dymkiewicz
71 320 24 92

Łukasz
Janus
71 320 25 20

Sebastian
Kozera
71 320 25 53

Andrzej
Michalski
71 320 24 92
mgr inż.
Krzysztof
Michalski
71 320 39 85

DZIAŁ USŁUG OBLICZENIOWYCH

KIEROWNIK
dr inż.
Mateusz
Tykierko
71 320 20 32
inż.
Aleksandra
Bączyńska
71 320 47 45

Patryk
Bełzak
71 320 37 39
mgr inż.
Magdalena
Dulęba
71 320 37 39
inż.
Tomasz
Durda
71 320 37 39
mgr
Agata
Grzelińska, WIT
mgr inż.
Mateusz
Jędrzejewski

Mateusz
Kozera
71 320 47 35
mgr inż.
Krzysztof
Lenio
71 320 20 31
mgr inż.
Magdalena
Lisowska
71 320 47 45
lic.
Urszula
Lukierska
71 320 47 35

Adrian
Małecki
71 320 47 35
mgr inż.
Hubert
Mazur
71 320 37 39
dr inż.
Sylwia
Mech
71 320 20 43
mgr inż.
Marcin
Miłek
71 320 37 39
mgr inż.
Wiktor
Nastał
71 320 37 39
dr inż.
Sebastian
Sitkiewicz
71 320 47 35
mgr inż.
Daniel
Szulc

Anton
Tustanowski

Rafał
Włodarczyk

Konrad
Wyglądacz
71 320 47 35

Kamil
Żyta
71 320 37 39

ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

KIEROWNIK
mgr inż.
Leszek
Klimowicz
71 320 20 79
mgr inż.
Bartłomiej
Balcerek
71 320 20 79
mgr inż.
Łukasz
Ferenc
71 320 25 77
mgr inż.
Marcin
Kaczmarek, CISA
71 320 20 79
inż.
Adrian
Kajzer
71 320 20 13
inż.
Paweł
Kępa
71 320 25 77
inż.
Yuri
Melnik
71 340 79 43

Łukasz
Strugarek
71 320 20 13
Jakub
Utko
71 340 79 43

ZESPÓŁ UTRZYMANIA PROJEKTÓW

KIEROWNIK
dr hab. inż.
Mariusz
Uchroński, prof. PWr
71 320 24 56
mgr inż.
Adam
Bachera
71 320 20 34
mgr inż.
Miłosz
Białczak
71 320 20 43

Mateusz
Bolek
71 320 20 43
mgr inż.
Monika
Długosz
71 320 20 43
mgr inż.
Bartosz
Karpiński
71 320 20 43
mgr inż.
Dobrosław
Kowalski
71 320 20 43
inż.
Mateusz
Leś
71 320 20 43
inż.
Dominik
Nikrewicz
71 320 20 43
inż.
Maciej
Olejnik
71 320 20 43
mgr inż.
Stefan
Piróg
71 320 20 43
lic.
Marek
Rybak
71 320 20 43
mgr
Olga
Schabowicz-Drzewińska
71 320 20 43
mgr
Justyna
Wojciechowska
71 320 36 31

POWSTANIE I ROZWÓJ

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe powstało w 1994 roku. Genezą utworzenia Centrum przez ówczesnego Rektora Politechniki Wrocławskiej było porozumienie wrocławskich uczelni i placówek naukowo-badawczych w sprawie budowy Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (WASK) i komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM). Jako samodzielna jednostka zaczęła działalność 1 lipca 1995 roku.

Głównymi zadaniami nowo powstałej instytucji były eksploatacja i rozwój WASK oraz KDM, będących fundamentem nowoczesnej infrastruktury informatycznej polskiej nauki. Większość kadry stanowiła wtedy grupa osób, która zajmowała się eksploatacją tzw. zasobów ogólnouczelnianych w Centrum Informatycznym PWr, a wcześniej Centrum Obliczeniowego PWr, które powstało w 1972 roku.

W grudniu 1995 roku WCSS oddało do eksploatacji pierwszy superkomputer SP2 firmy IBM, który w roku 1996 znalazł się na liście TOP 500. W Centrum powstał też pierwszy system poczty elektronicznej dla Politechniki Wrocławskiej, który funkcjonuje do dzisiaj, rozwijany o kolejne funkcjonalności. Z biegiem czasu jednostka otworzyła się też na klienta zewnętrznego, oferując swoje usługi sieciowe wrocławskim podmiotom publicznym.

Przełomem w działalności obliczeniowej było natomiast oddanie do użytku nowej serwerowni, która stale poszerzana pozwala pomieścić klastry ogromnej mocy obliczeniowej. Dzięki nim można dokonywać analizy i modelowania wielkich zbiorów danych, m.in. z zakresu astrochemii, medycyny, mechaniki czy fizyki ciała stałego. Moc superkomputerów umożliwia też przeprowadzenie symulacji procesów, których wykonanie w laboratorium byłoby niemożliwe.

WCSS stał się operatorem powstałej sieci WASK, która obecnie pozwala na dostęp do krajowej sieci PIONIER, europejskiej GÉANT2 oraz światowego Internetu i posiada punkty styku z wieloma operatorami telekomunikacyjnymi.

Po utworzeniu Zespołu Bezpieczeństwa Informacji profil zadań WCSS rozwinął się o działania niezwykle ważne we współczesnym świecie IT. Dzięki temu klienci Centrum uzyskują merytoryczne wsparcie przy zabezpieczaniu ich systemu informatycznego i pomoc w obliczu wzrastającej ilości zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

Z kolei powstanie Zespołu Utrzymania Projektów pozwoliło na rozwój działalności badawczej jednostki. Obecnie Centrum realizuje projekty finansowane m.in. ze środków: programu Horyzont 2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Komisji Europejskiej.

KROKI MILOWE

Rozwój prac przyczyniających się do powstania europejskiego systemu superkomputerów klasy eksaskalowej.

2022
2021 Czerwiec

Uruchomienie klastra Bem 2 o mocy obliczeniowej 2,2 PFLOPS.

Opracowanie systemu informacyjnego AZON pozwalającego na cyfrowe udostępnienie zasobów nauki w sposób otwarty i spełniający kryteria dostępności WCAG2.0 i 5*Open Data.

2019
2017

Klaster Bem na liście TOP500 najszybszych superkomputerów świata - 205 miejsce.

Rozwój platformy usług dla nauki e-science.pl.

2016
2015

Dziesięciokrotne zwiększenie mocy obliczeniowych dzięki uruchomieniu Klastra BEM, sieć WASK osiąga 100 Gbit/s.

Oddanie do użytku nowych serwerowni i pomieszczeń biurowych w budynku Bibliotech.

2014
2011 Czerwiec

Klaster Supernova na liście TOP500 - 194 miejsce.

Superkomputer WCSS - klaster Supernova (HP) na liście TOP500 - 372 miejsce.

2010 Listopad
2010 Lipiec

Zaprojektowanie na potrzeby WCSS nowej serwerowni o powierzchni ponad 1000 m2 - budowa w latach 2011 - 2013.

Rozpoczęcie eksploatacji szkieletu sieci WASK o przepustowości 10 Gb/s (MPLS).

2009
2008 Czerwiec

Superkomputer WCSS - klaster Nova (Action) na liście TOP500 - 318 miejsce.

Rozpoczęcie eksploatacji szkieletu WASK o przepustowości 1 Gb/s (GbEthernet).

2004
2003

Rozpoczęcie eksploatacji zintegrowanego systemu poczty elektronicznej dla studentów Politechniki Wrocławskiej.

Rozpoczęcie eksploatacji zintegrowanego systemu poczty elektronicznej dla pracowników Politechniki Wrocławskiej (Sun Fire v880 + system operacyjny Solaris/Sun-One.

2002
1995 Listopad

Superkomputer WCSS - SP2 (IBM) na liście TOP 500 - 482 miejsce.

Rozpoczęcie działalności WCSS.

1995