WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

Services

Areas of activity

News

Trainings

Poznaj możliwości portalu zasobynauki.pl

Aug. 26, 2022

Udostępniono szkolenie dla osób zainteresowanych korzystaniem z serwisu zasobynauki.pl.

Wstęp do implementacji modeli fizycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM

May 9, 2022

Zapraszamy na kolejne szkolenie poświęcone programowi OpenFOAM, które odbędzie się 26 maja 2022 r. o godz. 11.00. Będzie okazja, by m.in. dowiedzieć się, jak przebiega implementacja równania energii w simpleFoam.

Introduction to numerical calculations with the use of OpenFOAM

April 15, 2022

For the training we invite mainly OpenFOAM users who have not yet performed calculations using this program. The lecture will be hosted by Dr Eng.Przemysław Błasiak from the Wrocław University of Science and Technology (Faculty of Mechanical and Power Engineering, Department of Thermodynamics and Renewable Energy Sources).

Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS

April 11, 2022

Szkolenie będzie podzielone na dwie dwugodzinne części (w godz. 10.00–14.00). W pierwszej części zostaną omówione podstawowe prawa wykorzystane w czasie symulacji numerycznych procesów cieplno-przepływowych. Prowadzący omówi równania, w formie różniczkowej, wykorzystane do opisu omawianych procesów. Następnie pokaże technikę implementacji tych równań w programie typu CFD (Computational Fluid Dynamics), czyli numerycznej mechanice płynów. W końcowej części szkolenia zostaną omówione moduły obliczeniowe wykorzystane w programie ANSYS CFX lub ANSYS Fluent wraz z przykładami obliczeń zrealizowanych przez autorów wykładu. Następnie będzie przeprowadzone szkolenie praktyczne celem pokazania procesu obliczeniowego.

Diving into Quantum Computing

March 31, 2022

Zapraszamy pracowników Politechniki Wrocławskiej na warsztaty Diving into Quantum Computing, które odbędą się w poniedziałek, 4 kwietnia 2022 r. w godzinach 10.00–17.00.

News and announcements

WCSS współorganizatorem gry o Cybertron

Sept. 21, 2022

W dniach 22-23 października na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się gra zespołowa Cybertron, której współorganizatorem jest WCSS. Celem gry jest sprawdzenie umiejętności informatycznych i zdolności rozwiązywania problemów z zakresu cyberbezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej wśród zakwalifikowanych uczniów szkół średnich.

Dostęp do zasobów obliczeniowych EuroHPC

Aug. 31, 2022

Trwa ostatnia w tym roku tura naboru na granty obliczeniowe w ramach projektu EuroHPC. Jest to jednocześnie kolejna możliwość, by uzyskać dostęp do superkomputera LUMI,  obecnie najszybszej maszyny obliczeniowej w Europie.

Przedłużony termin w konkursie na granty obliczeniowe na LUMI

Aug. 25, 2022

LUMI to jeden z najszybszych superkomputerów świata. Jego teoretyczna moc obliczeniowa to 552 PetaFlop/s (552 *1015 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). Obecnie najpotężniejsza maszyna obliczeniowa w Europie powstała w ramach konsorcjum LUMI, w skład którego wchodzi 10 europejskich państw, w tym Polska. Dzięki temu polscy naukowcy mogą korzystać z zasobów LUMI na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych.

LUMI - najszybszy superkomputer w Europie

July 26, 2022

W Finlandii uruchomiono przed-eksaskalowy superkomputer, budowany przez konsorcjum LUMI, w którego pracach biorą udział również polscy naukowcy.

Deponowanie unikatowych zasobów naukowych

July 13, 2022

Zapraszamy naukowców i doktorantów do zgłaszania nowych zasobów do umieszczenia w platformie zasobynauki.pl, tworzonej w ramach projektu Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0.

WCSS in numbers

Experience

Collaborating with us

Uniwersytet Wrocławski

Współtwórca i klient WASK.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Współtwórca i klient WASK.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Akademia Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie

Współtwórca i klient WASK.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Klient WASK.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Klient WASK.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Klient WASK.

Centrum Technologii Audiowizualnych

Klient WASK.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Klient WASK.

Centrum Badań Kosmicznych

Klient WASK.

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Klient WASK.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Klient WASK.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Klienci WASK - MPWiK Wrocław, MPWiK Lubin.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Klient WASK.

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED

Klient WASK.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Klient WASK.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Klient WASK.

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet

Klient WASK

Diagnostyka S.A.

Klient WASK

Wojskowy Szpital Kliniczny

Klient WASK

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

Klient WASK.

WRO Centrum Sztuki Mediów

Klient WASK

Szkoły średnie we Wrocławiu

Klienci WASK - m.in. LO nr 1, LO nr 2, LO nr 3, LO nr 7, LO nr 12, LO nr 9, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół nr 18

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Klient WASK.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Klient WASK.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Klient WASK

Instytut Elektrotechniki

Klient WASK.

Experience and potential

PRACE-LAB

PRACE-LAB2 – Cooperation in the extent of advanced computing in Europe is a continuation of the PRACE-LAB project. The main goal of the project is to provide specialized e-infrastructure for analytics of large volumes of data and other advanced computing HPC services, including those related to artificial intelligence and machine learning as well as simulation of quantum computing.

AZON 2.0

Project Atlas of Open Science Resources 2.0 aims to increase accessibility, improve quality and extend possibilities of re-use of scientific resources. It assumes digital access to resources of high importance to the field of science and economy, in the form of publications, multimedia, collections and databases.

PIONIER-LAB

The goal of project PIONIER-LAB – National Platform for Integration of Research Infrastructures with Innovation Ecosystems is, on one hand, to increase the level of market exploitation of research results and, on the other hand, to support ICT technology for researchers conducting interdisciplinary research in key research areas in the PIONIER-LAB ecosystem from fields other than ICT.

Beesensor

Within the Beesensor project - Development of innovative, intelligent tools for monitoring the occurrence of American foulbrood and elevated levels of Varroa destructor infestation in honeybee colonies, an analytical platform was developed for the purpose of determining the welfare of bee colonies with particular emphasis on monitoring the level of infestation with disease entities (varroa and American foulbrood).