WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

Services

Areas of activity

News

Trainings

Poznaj możliwości portalu zasobynauki.pl

Aug. 26, 2022

Udostępniono szkolenie dla osób zainteresowanych korzystaniem z serwisu zasobynauki.pl.

Wstęp do implementacji modeli fizycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM

May 9, 2022

Zapraszamy na kolejne szkolenie poświęcone programowi OpenFOAM, które odbędzie się 26 maja 2022 r. o godz. 11.00. Będzie okazja, by m.in. dowiedzieć się, jak przebiega implementacja równania energii w simpleFoam.

Introduction to numerical calculations with the use of OpenFOAM

April 15, 2022

For the training we invite mainly OpenFOAM users who have not yet performed calculations using this program. The lecture will be hosted by Dr Eng.Przemysław Błasiak from the Wrocław University of Science and Technology (Faculty of Mechanical and Power Engineering, Department of Thermodynamics and Renewable Energy Sources).

Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS

April 11, 2022

Szkolenie będzie podzielone na dwie dwugodzinne części (w godz. 10.00–14.00). W pierwszej części zostaną omówione podstawowe prawa wykorzystane w czasie symulacji numerycznych procesów cieplno-przepływowych. Prowadzący omówi równania, w formie różniczkowej, wykorzystane do opisu omawianych procesów. Następnie pokaże technikę implementacji tych równań w programie typu CFD (Computational Fluid Dynamics), czyli numerycznej mechanice płynów. W końcowej części szkolenia zostaną omówione moduły obliczeniowe wykorzystane w programie ANSYS CFX lub ANSYS Fluent wraz z przykładami obliczeń zrealizowanych przez autorów wykładu. Następnie będzie przeprowadzone szkolenie praktyczne celem pokazania procesu obliczeniowego.

Diving into Quantum Computing

March 31, 2022

Zapraszamy pracowników Politechniki Wrocławskiej na warsztaty Diving into Quantum Computing, które odbędą się w poniedziałek, 4 kwietnia 2022 r. w godzinach 10.00–17.00.

News and announcements

Dostęp do zasobów obliczeniowych EuroHPC

Aug. 31, 2022

Trwa ostatnia w tym roku tura naboru na granty obliczeniowe w ramach projektu EuroHPC. Jest to jednocześnie kolejna możliwość, by uzyskać dostęp do superkomputera LUMI,  obecnie najszybszej maszyny obliczeniowej w Europie.

Przedłużony termin w konkursie na granty obliczeniowe na LUMI

Aug. 25, 2022

LUMI to jeden z najszybszych superkomputerów świata. Jego teoretyczna moc obliczeniowa to 552 PetaFlop/s (552 *1015 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę). Obecnie najpotężniejsza maszyna obliczeniowa w Europie powstała w ramach konsorcjum LUMI, w skład którego wchodzi 10 europejskich państw, w tym Polska. Dzięki temu polscy naukowcy mogą korzystać z zasobów LUMI na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych.

LUMI - najszybszy superkomputer w Europie

July 26, 2022

W Finlandii uruchomiono przed-eksaskalowy superkomputer, budowany przez konsorcjum LUMI, w którego pracach biorą udział również polscy naukowcy.

Deponowanie unikatowych zasobów naukowych

July 13, 2022

Zapraszamy naukowców i doktorantów do zgłaszania nowych zasobów do umieszczenia w platformie zasobynauki.pl, tworzonej w ramach projektu Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0.

Kompleksowy raport na temat chmury i cyberbezpieczeństwa

June 29, 2022

Ukazał się raport „Chmura i cyberbezpieczeństwo wśród średnich i dużych firm oraz w sektorze GovTech w Polsce 2022”. Dokument powstał z inicjatywy polskich dostawców usług chmurowych, w tym WCSS.

WCSS in numbers

Experience

Collaborating with us

Uniwersytet Wrocławski

Współtwórca i klient WASK.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki

Współtwórca i klient WASK.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Współtwórca i klient WASK.

Akademia Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie

Współtwórca i klient WASK.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Klient WASK.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Klient WASK.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Klient WASK.

Centrum Technologii Audiowizualnych

Klient WASK.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Klient WASK.

Centrum Badań Kosmicznych

Klient WASK.

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Klient WASK.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Klient WASK.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Klienci WASK - MPWiK Wrocław, MPWiK Lubin.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Klient WASK.

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED

Klient WASK.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Klient WASK.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Klient WASK.

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet

Klient WASK

Diagnostyka S.A.

Klient WASK

Wojskowy Szpital Kliniczny

Klient WASK

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

Klient WASK.

WRO Centrum Sztuki Mediów

Klient WASK

Szkoły średnie we Wrocławiu

Klienci WASK - m.in. LO nr 1, LO nr 2, LO nr 3, LO nr 7, LO nr 12, LO nr 9, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół nr 18

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Klient WASK.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Klient WASK.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Klient WASK

Instytut Elektrotechniki

Klient WASK.

Experience and potential

PRACE-LAB

PRACE-LAB ma na celu budowę szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi. W wyniku realizacji projektu zostanie podniesiona wydajność polskiej infrastruktury obliczeniowej oraz nastąpi rozszerzenie infrastruktury składowania danych.

AZON 2.0

Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0 to druga edycja projektu realizowanego w latach 2016-2019. Ma na celu dalsze zwiększenie dostępności, poprawę jakości oraz zwielokrotnienie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki. Projekt zakłada cyfrowe udostępnienie zasobów mających duże znaczenie dla obszaru nauki i gospodarki, o charakterze publikacyjnym, multimedialnym oraz w postaci zbiorów i baz danych.

PIONIER-LAB

Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur badawczych z Ekosystemami Innowacji realizowany jest z myślą o jednostkach badawczo-rozwojowych. Dzięki nowoczesnym laboratoriom i nowoczesnej infrastrukturze umożliwi prowadzenia badań w kluczowych obszarach z zakresu nowych technologii związanych z Internetem społecznościowym, bezpiecznym e-handlem oraz sieciami nowych generacji. Realizuje go konsorcjum składające się z 21 instytucji naukowych.

Beesensor

Projekt Beesensor miał na celu opracowanie innowacyjnych narzędzi monitorujących występowanie chorób pszczelich, w szczególności zgnilca złośliwego (amerykańskiego) oraz podwyższonego poziomu porażenia warrozą w rodzinach pszczoły miodnej. Wraz z realizacją projektu została opracowana platforma analityczna służąca do określania dobrostanu rodzin pszczelich.