Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Zgłoś problem

DYŻURY

AWARIE SIECI WASK admin@wask.wroc.pl
AWARIE USŁUG SIECIOWYCH admin@wcss.pl
AWARIE SERWERÓW OBLICZENIOWYCH kdm@wcss.pl

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

CZEGO DOTYCZY PROBLEM?

captcha