Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

SGIgrid

STATUS: ZAKOŃCZONY

SGIgrid (Obliczenia wielkiej skali i wizualizacja do zastosowań w wirtualnym laboratorium z użyciem klastra SGI) – projekt celowy centrów obliczeniowych w Polsce, którego przedmiotem było opracowanie koncepcji i implementacja nowoczesnych, szerokopasmowych usług zdalnego udostępniania kosztownych urządzeń laboratoryjnych, zapasowego centrum obliczeniowego oraz usługi zdalnej wizualizacji danych.
I etap: W etapie badawczo-rozwojowym zbudowana została minimalna instalacja pilotowa, pozwalająca na przygotowanie usług-aplikacji do wdrożenia. Platformą sprzętową instalacji pilotowej był klaster komputerów SGI z procesorami MIPS oraz Intel, przeznaczony do intensywnych obliczeń oraz ukierunkowany na zaawansowaną wizualizację. Prace dotyczyły istotnych aspektów technologii gridowych. W oparciu o strukturę warstwy pośredniej powstały: wirtualne laboratorium, system równoległej wizualizacji i system zapasowego centrum obliczeniowego dla potrzeb IMGW.

II etap: Faza wdrożeniowa obejmowała poszerzenie infrastruktury sprzętowo-programowej do obsługi systemu laboratoriów wirtualnych (lokalizacje w Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu). Zadania:
 • Z1.1. Opracowanie mechanizmów oraz polityki zarządzania klastrem SGI
 • Z1.2. Budowa instalacji pilotowej
 • Z1.3. Budowa systemu archiwizacji danych
 • Z2.1. Zdalny dostęp do bibliotek naukowych
 • Z2.2. Mechanizm punktów kontrolnych oraz migracja procesów dla procesorów IA-64
 • Z2.3. Zaawansowane narzędzia wizualizacyjne
 • Z2.4. Środowisko narzędziowe wspierające opracowywanie programów równoległych
 • Z3.1. Wirtualne laboratorium oraz teleimersja
 • Z3.2. Zastosowanie zapasowego centrum obliczeniowego
 • Z4.   Udział w tworzeniu standardów dla środowiska typu Grid
 • Z5.   Superzarządca przewidujący czas wykonania zadania
 • Z6.   Zarządzanie kontami Użytkowników wraz z rozliczaniem zasobów
 • Z7.   Zaawansowany system bezpieczeństwa
 • Z8.   Równoległa wizualizacja w obliczeniach wielkiej skali
WCSS uczestniczył w realizacji zadań 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 5 oraz 7.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 grudnia 2002 r.
Data zakończenia projektu: faza I: 31 października 2004 r., faza II: 30 listopada 2005 r.
Finansowanie: KBN (nr 6 T11 0052 2002 C/05836)